Интернет страницата www.duchessbg.com носи само информативен характер и не е обвързанa с юридически лица и институции.

П Р О Т О К О Л  6

на Заседание на Комисия детско-юношески шахмат към БФ Шахмат

10.04.2017 г. – 15:45 ч. – Пловдив


Днес, 10.04.2017 г. (понеделник), в Гранд Хотел Пловдив, гр. Пловдив се проведе заседание на Комисия детско-юношески шахмат към Българска федерация по шахмат. В него се включиха: г-н Васил Тончев – Председател и членове: г-жа Соня Пионова, г-жа Маргарита Войска, г-н Живко Жеков.

На срещата присъстваха също така: г-н Николай Велчев – Изпълнителен Директор на БФШ, г-н Харалампи Ванев – член на УС на БФШ, г-н Георги Бедников – член на УС на БФШ, г-н Асен Анев – Председател на КС на БФШ, Мария Тончева – протоколчик.

По уважителни причини отсъстваха членовете на КДЮШ г-н Стефан Стойнов, г-жа Румяна Гочева и г-жа Венета Петкова.

Заседанието беше проведено по инициатива на г-н Х. Ванев, като основната тема за разискване беше да се обсъдят, оценят и анализират провелите се през м. март 2017 г. ЗИП в групите до 12, до 14, до 16, до 18 и до 20 г. Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Анализ на провелите се през м. март 2017 г. ЗИП в групите до 12, до 14, до 16, до 18 и до 20 г.
  2. Препоръки към УС на БФШ за предстоящите ЗИП в групите до 8 и 10 г.

По темата взеха думата почти всички присъстващи.

Г-н Бедников изказа мнението си, че през следващата състезателна година в СК на Федерацията трябва да залегнат дати за провеждане на първенства, които да бъдат отчитани пред съответните общини, където това е допустимо, но тези първенства да не носят квалификационен характер.

Г-н Анев изрази мнението си, че решения, касаещи участията на деца, трябва да взимат след допитване и обсъждане с треньорите, които работят с деца. Неговото мнение е, че с оглед интересите на конкретни клубове може да се провеждат зонални първенства там, където има много деца, като решението следва да взима на местно равнище.

Г-н Жеков изрази подкрепата си за провеждане на зонални индивидуални първенства, но с учитане на грешките, произлезли от късното взимане на решението за тезкущата 2017 г. и без да се обсъди предварително с по-широк кръг деятели. За следващата година мнението на г-н Жеков е да се запазят ЗИП само за групите до 8, 10 и 12 г., да се прецизират правилата за участие на по-малки деца в групите на по-големите, а също така на базата на участниците през 2017 да се промени броя на квотите както за различните възрастови групи, така и в зависимост от зоната, а също и от пола на състезателите. Необходимо е строго да се определят правилата за квалификация за участие на ДИП. И при всички положения въпросите първо да се разгледат сред треньорите.

Г-н Тончев в изказването си постави въпроса дали да се провеждат зони за децата до 12 г., имайки предвид, че на изминалите преди месец ЗИП поне половината от участниците в тези възрастови групи са деца под 11 г.

Г-жа Пионова също застъпи мнението, че решения, касаещи децата, трябва да се обсъждат сред треньорите, след което да се поставят пред Комисията за ДЮШ, която да излиза с предложение към УС на БФШ.

Г-жа Войска изрази становището си, че ЗИП следва да се запазят, да имат стимулиращо значение и да се превърнат в едно от централните шахматни събития в страната.

След всички изказвания се взе следното

РЕШЕНИЕ:

Да се запазят форматът, регламентът и условията за провеждане на предстоящите през м. май 2017 г. ЗИП за 8 и 10 годишните състезатели. Промени съгласно проведените обсъждания да се прилагат за догодина.

С уважение:

В. Тончев – Председател

Класиране по медали СП 8-18

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
 2014 г.  2015 г.  2016 г.  2010 г. - 2016 г.
 Топ 10 2010 г. - 2016 г.      
     

Координати

гр. София, бул. Васил Левски 75
ет.7, ст. 704 и 709

Министерство на младежта и спорта:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.chessbg1928.com

bfsh
  С любезното съдействие на:

Друга информация

Интернет страницата www.duchessbg.com носи само информативен характер и не е обвързанa с юридически лица и институции.

В момента има 53  гости и няма потребители и в сайта